گمشده در آینه

گمشده در آینه

تأملی در هنرها، شعر و جنون به بهانۀ شرح‌حال یک شخصیت مرزی نقاش


نویسنده: دکتر فرزام پروا

ویرایش: 2

بها: 280,000 ریال

بها با تخفیف: 252,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - درمان اختلال‌های شخصیت

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002008077

تعداد صفحه: 216 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

لطف برخی از دوستان که اظهار کرده بودند ویراست اول کتاب را در یک مجلس خوانده‌اند، گریبانگیرم شد و باعث شد برخی از نکاتی که در ویراست اول سریع از آنها گذشته بودم را در این چاپ شرح و بسط دهم. 
 اینکه کتاب بتواند ناخودآگاه خوانندگان خود را به نحوی درگیر کند که نتوانند از آن دست بکشند مگر برای رفع حوائج ضروری، به من نشان داد که راه درستی را طی کرده‌ام و ادامۀ آن بخردانه است. در ویراست دوم این جستار، فلسفۀ یکی از روشن‌بین‌ترین و بی‌تعارف‌ترین متفکران یعنی شوپنهاور و نیز روانکاوی لکانی دو خورشیدی بوده‌اند که بر حدود دو دهه تجربۀ عملی در حوزۀ روح و روان - از روان‌پزشکی گرفته تا روانکاوی- پرتوی نور افکنده‌اند. شوپنهاور به‌عنوان تنها فیلسوفی که در قرن نوزدهم شأن آثار هنری به ویژه نقاشی، ادبیات و موسیقی را آنطور که شایسته آنهاست به آنها بازگرداند، و لکان به عنوان رادیکال‌ترین و مهارناپذیرترین متفکر کل قرن بیستم، که سیطرۀ تفکرش مرزهای دانش را در این قرن در هم کوبید و در هم نوردید و در هم کوبید.  
از شوپنهاور آموخته ام که «عمل اصلی و محوری هنر، عملی شناختی است نه بیانی. مقصودی که واقعاً از هنر حاصل می شود، بیان عواطف نیست؛ بینا کردن ما نسبت به سرشت و حقیقت کلی امور است». عنوان فرعی کتاب «تأملاتی در مورد هنرها، شعر و جنون» است-  که می توانست با قدری بازیگوشی در زبان «تأملاتی در زبان، زمان و زنان» نیز نام بگیرد - چه بایستی گفت که کلیۀ مباحث این کتاب به سیاق آنچه در قرن بیستم دغدغۀ اصلی اندک بشریت دانش‌مدار و آخرین مرزهای روانکاوی بوده، در چارچوبی زبان‌شناسانه انجام می‌گیرند، یعنی از زبان آغاز می کنیم، سیری در هنرهای مختلف می‌کنیم، که همانطور که خواهیم دید هر یک تکامل جنبه‌ای از زبان، و واگذاشتن جنبه‌های دیگر آن است، و بعد دوباره به زبان بر می‌گردیم، تا والاترین شکل آن را در شعر جستجو کنیم، و این همه را به مدد پرتویی از نور انجام می‌دهیم که آن را در اساس از جنون گرفته‌ایم، مطابق با آخرین افق‌هایی که در جهان دانش، این پدیدۀ شگفت در برابر چشمان حیرت‌زدۀ آدمی ترسیم کرده است.


کتاب های مرتبط: