نقاب‌زدایی چهره

نقاب‌زدایی چهره


نویسنده: پل اکمن، والاس فریزن

مترجم: دکتر سحر طاهباز

بها: 360,000 ریال

بها با تخفیف: 324,000 ریال

موضوع: خودیاری و آموزش همگانی - آموزش همگانی روان‌شناسی و خودیاری

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002006882

تعداد صفحه: 288 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

آیا مي‌توانيد بگوييد كسي كه واقعاً ترسيده، چه زماني تلاش مي‌كند خشمگين به نظر برسد؟
آیا مي‌توانيد بگوييد چه زمان فردي در حال تظاهر به تعجب است؟
با كمك نقاب‌زدايي چهره، قادر خواهيد بود توانايي‌تان را در تشخيص سرنخ‌هاي هيجانات در چهره بهبود ببخشيد، توانايي‌تان را در شناسايي "فريب چهره‌اي" افزايش دهيد، و آگاهي دقيق‌تري نسبت به شيوۀ انعكاس هيجانات در چهرۀ خودتان پرورش دهيد. 
نويسندگان نقاب‌زدايي چهره، با استفاده از تصاوير بسيار زيادي از چهره كه هيجان‌هاي تعجب، ترس، انزجار، خشم، شادي و غم را منعكس مي‌كنند، به توضيح چگونگي تشخيص درست اين هيجانات بنيادين و نيز چگونگي نقاب زدن، شبيه‌سازي و يا خنثي كردن اين هيجانات در افراد پرداخته‌اند. 
در اين كتاب، براي اينكه به شما كمك شود درك بهتري از هيجانات خود و ديگران داشته باشيد، نه تنها به توصيف هيجانات به هنگام تجلی‌شان در چهره پرداخته شده است، بلكه به اين نكته نیز توجه شده است كه وقتي چنين هيجاناتي را تجربه مي‌كنيم،‌ چگونه احساس مي‌شوند. 
افزون بر اين، نقاب‌زدايي چهره، تمرين‌هاي عملي بسياري را مشخص مي‌كند كه ‌می‌توانند به هنرپيشه‌ها،‌ معلمان، فروشندگان، مشاوران،‌ پرستاران، و پزشكان – و هر فرد ديگري كه با مردم سروكار دارد- كمك كنند به افرادي ماهر و تيزبين در تشخيص تجليات چهره‌اي هيجانات، تبديل شوند. 


کتاب های مرتبط: