مقدمه‌ای بر روان‌شناسی مثبت‌نگر

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی مثبت‌نگر


نویسنده: دکتر طاهره گلستانی‌بخت

با مقدمه: دکتر بهروز بیرشک

بها: 320,000 ریال

بها با تخفیف: 288,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - درمان‏‌های موج سوم

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002007285

تعداد صفحه: 256 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

روان‌شناسی فقط بررسی ضعف‌ها‌ و آسیب‌ها نیست؛ بلکه مطالعه توانمندی‌ها و نقاط قوت نیز می‌باشد. درمان فقط ترمیم و بهبود آسیب‌ها نیست، بلکه پرورش خوبی‌ها و توانمندی‌های موجود در درون نیز می‌باشد.
مارتین ایی پی سلیگمن

روان‌شناسی مثبت‌نگر عمری کوتاه ولی بسیار پربار و گسترده دارد. هدف روان‌شناسی مثبت‌نگر بهبود و ارتقای کیفیت زندگی افراد سالم است. ساختن و بنا کردن قدرت و توانایی آدمی و پرورش استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌ها. 
توجه این مکتب روان‌شناسی بر افراد و جامعۀ مثبت‌نگر است. افرادی با احساسات و تجارب ذهنی مثبت در جامعه‌ای با نهادها و سازمان‌های مثبت‌نگر که همگی انسان را در جهت نیل به  بالندگی و شکوفایی یعنی هر آنجه زندگی را ارزشمند می سازد، سوق می‌دهند. 


کتاب های مرتبط: