مشاورۀ توان‌بخشی

مشاورۀ توان‌بخشی

اصول بنیادین و فراسوی آن


نویسنده: رَندل پارکر، جین بولاند پترسون

مترجم: حمید خاکباز

با مقدمه: دکتر سید جلال یونسی

زیرنظر: دکتر سید جلال یونسی

ویرایش: 5

بها: 720,000 ریال

بها با تخفیف: 648,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - توان‌‏بخشی روانی

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002007858

تعداد صفحه: 552 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

کتابِ مرجع ِ مشاورۀ توان‌بخشی منبع اصلی برای دانشجویانی است که وارد رشتة مشاورۀ توان‌بخشی می‌شوند. این کتاب همچنین منبع عمومی برای متخصصان بالینی است. محتوای این کتاب نمای کلی از مبانی شغلی (حرفه‌ای)، تاریخی، نظری،‌ پژوهشی و کاربردی رشتة مشاورۀ توانبخشی را فراهم می‌کند. اطلاعات عرضه‌شده در این مجلد، هم اقدامات و مسائل امروزی را به وضوح تشریح می‌کند و هم مسیرهای احتمالی آینده را خاطر نشان می‌سازد. ویراست پنجم به صورت کامل بازنگری شده و  تغییرات عمده در رشتة مشاورۀ توانبخشی را منعکس می‌کند. در این ویراست همۀ فصل‌ها تجدیدنظر و به‌روز شده‌اند. 
نمونۀ تغییرات در ویراست پنجم عبارت است از:
نظام‌نامة اخلاقی برای مشاوران توان‌بخشی حرفه‌ای در سال 2010،
قانون اصلاح‌شدة آمریکایی‌های مبتلا به کم‌توانی در سال 2009،
گنجاندن مشکلات تحولی در طول عمر که در مشاوره با افراد به وجود می‌آید با تأکید بر فرهنگ و جهت‌گیری جنسی،
مدل‌های کیفیت زندگی انطباق با کم‌توانی با تأکید فزاینده بر راهبردهای مداخله‌ای،
مدل‌های جدید ارائة خدمات برای ترفیع شغلی و کاریابی، و 
اطلاعات بیشتر در مورد طرح‌های تحقیق کمّی و کیفی.
تغییرات اعمال‌شده در این کتاب به دانشجویان و متخصصان شاغل در این حرفه کمک می‌کند تا اطلاعات خود را در زمینة مشاورۀ توانبخشی به‌روز نگه دارند.


کتاب های مرتبط: