کنار آمدن با سوگ در کودکان

کنار آمدن با سوگ در کودکان

فعالیت‌ها و داستان‌هایی برای کمک به کودکان در کنار آمدن با سوگ و فقدان


نویسنده: جولیا سورنسن

مترجم: دکتر مهدی‌رضا سرافراز، آناهیتا مهرپور

بها: 210,000 ریال

بها با تخفیف: 189,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - روان‏‌درمانی کودکان

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002008060

تعداد صفحه: 136 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

مواجهۀ کودکان با سوگ امری اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به ظرفیت کم کودکان در درک پدیدۀ مرگ و مدیریت احساسات همایند با آن و نیز اهمیت تجارب دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت و بهداشت روانی بعدی فرد، مواجهۀ مناسب با واکنش‌ها و احساسات کودکان در برخورد با پدیدۀ سوگ و توانایی کمک به آنها اهمیت زیادی دارد. ویژگی‌های رشدی دوران کودکی اقتضا می‌کند تکنیک‌های کمک‌کننده متناسب با این دوران و شرایط آن یعنی با استفاده  از بازی و داستان اتفاق بیفتد. در این زمینه وجود منبعی که متناسب با فضای فرهنگی جامعۀ ما و در عین حال کاربردی و عمیق باشد ضروری به نظر رسید و به همین دلیل به ترجمۀ این کتاب و تطبیق آن با فرهنگ ایرانی اقدام کردیم. مزیت این کتاب این است که منابع حمایتی متناسب با جامعۀ ایران نیز در قسمت پیوست آورده شده است.


کتاب های مرتبط: