درمان فراتشخیصی یکپارچه برای اختلالات هیجانی

درمان فراتشخیصی یکپارچه برای اختلالات هیجانی

کتاب کار


نویسنده: دیوید بارلو، الارد، فیرهولمه، فارچونه و همکاران

مترجم: فرزاد نصیری، دکتر علی مشهدی

بها: 330,000 ریال

بها با تخفیف: 297,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - رفتاردرمانی شناختی

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002007681

تعداد صفحه: 236 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

اکثر افراد مبتلا به یک اختلال یا مشکل، به‌طور هم‌زمان، مسئله یا اختلال دیگری نیز دارند. مثلاً افرادی که اختلال پانیک دارند، ممکن است اختلال اضطراب اجتماعی و همچنین افسردگی نیز داشته باشند. نرخ همبودی اختلالات هیجانی بالا است، از همین رو استفاده از یک راهنمای درمانی خاص برای اینکه بتواند هم‌زمان موجب بهبود علائم چند اختلال شود دستاورد مهمی است. آخرین پیشرفت‌ها در برنامه‌های درمانی مبتنی بر شواهد که بر پایة به‌روزترین پژوهش‌ها و بررسی‌های بالینی است، در مداخلات فراتشخیصی یکپارچه مشاهده می‌شود.
دیوید بارلو به همراه گروه پژوهشی خود بر مبنای اشتراکات و مشابهت‌های موجود بین اختلالات هیجانی و بر اساس نرخ همبودی بالای این اختلالات، درمانی را تحت عنوان درمان فراتشخیصی یکپارچه طراحی کرده‌اند که قابل کاربرد برای همة اختلالات اضطرابی و خلقی تک‌قطبی و احتمالاً اختلالات دارای مؤلفة هیجانی است. کتاب کار حاضر به منظور بهبود اختلالات هیجانی در افرادی که هم‌زمان مبتلا به چند اختلال هیجانی هستند طراحی شده است. این کتاب با آموزش‌دهی نحوة مقابله با هیجانات ناخوشایند و آزاردهنده، به کاهش شدت و بروز تجربة هیجانی ناسازگارانه کمک می‌کند و موجب بهبود کارکرد بیماران می‌شود.


کتاب های مرتبط: