راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی

راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی

آگاهی، شجاعت، عشق و رفتارگرایـی


نویسنده: تسای، کوهلنبرگ، کانتر، کوهلنبرگ، فولِت، کالاهان

مترجم: خالد جنادله، مریم جباری

بها: 450,000 ریال

بها با تخفیف: 405,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - روان‏‌درمانی تحلیلی

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002007698

تعداد صفحه: 316 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

روان‌درمانیِ تحلیلیِ کارکردی (FAP) یکی از درمان‌های موج سوم است که با تکیه بر اصول رفتاردرمانی رادیکال رویکردی یکپارچه اتخاذ کرده است. این شیوۀ درمانی مبتنی بر پنج قانون است که عبارت‌اند از: آگاه بودن به رفتارهای بالینی مرتبط، فراخوانی رفتارهای بالینی مرتبط، تقویت طبیعی بهبودهای مراجع، مشاهدۀ اثرات رفتار درمانگر که بالقوه تقویت‌کننده هستند، و ارائۀ تفسیرهای تحلیلی کارکردی و تعمیم‌دهیِ بهبودهای مراجع. سه قانون نخست که از آنها به‌عنوان آگاهی، شجاعت، و عشق درمانگرانه تعبیر می‌کنند نقش بسزایی در ایجاد رابطۀ پرشور و صمیمانه بین مراجع و درمانگر ایفا می‌کنند. در این شیوۀ درمانی رابطۀ مراجع- درمانگر به‌عنوان عاملی اساسی در دستاوردهای درمان مطرح می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد. مفروضۀ محوری تغییر بالینی در FAP پاسخ‌دهی همایند درمانگر به مراجع و استفاده از تقویت طبیعی برای شکل‌دهی به رفتارهای مراجع است که در درون جلسۀ درمان روی می‌دهند. این رفتارهای درون جلسه را رفتارهای بالینی مرتبط می‌نامند که در تدوین مفهوم‌سازی مورد و بررسی پیشرفت‌های مراجعان اهمیت زیادی دارند. درمانگران روان‌درمانی تحلیل دغدغه‌ای بیش از درمان علامتی مراجع دارند آنان به دنبال این هستند که استعدادها و توانمندی‌های مراجعان را برای هدفی جهانی و انسانی پرورش دهند و مراجعان را بر می‌انگیزند تا برای مشارکت در ساختن جهانی بهتر و مسالمت‌آمیزتر توانایی‌ها و علایق خود را به‌کار گیرند.


کتاب های مرتبط: