همسرگزيني با عشق يا خرد

همسرگزيني با عشق يا خرد


نویسنده: دکتر يونس نابدل

بها: 170,000 ریال

بها با تخفیف: 153,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - خانواده درمانی، زوج درمانی

موضوع مرتبط: خودیاری و آموزش همگانی - آموزش همگانی روان‌شناسی و خودیاری

تاریخ چاپ: 1392

شابک: 9789644962134

تعداد صفحه: 132 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

هیچ رابطه دو نفرۀ پیچیده‌تر از رابطه زناشویی نیست. این رابطه از یک سو ریشه در آیین‌ها و باورهای فرهنگی و تاریخی دارد، از سوی دیگر تحت تأثیر کلیشه‌های اجتماعی و توقعات جامعه و از طرف دیگر به روان‌شناسی دو انسان از جنس مخالف و حتی به فیزیولوژی آنها مربوط می‌شود. دکتر نابدل در این کتاب حاصل سال‌ها تجربه خود در برخورد با زوج‌ها را به زبان شیوا و با تأکید بر مهمترین مسائل و مشکلات مطرح در رابطه زناشویی مطرح ساخته است. مطالعه کتاب می‌تواند به کار زوج‌درمانی برای مشاوران و روان‌شناسان علاقه‌مند هم کمک کند.


کتاب های مرتبط: