روان‌درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي (جلد 1)

روان‌درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي (جلد 1)

رضايت‌مندي از زندگي در روان‌شناسي مثبت‌نگر و شناخت‌درماني


نویسنده: مايكل‌ب فريش

مترجم: دکتر اكرم خمسۀ

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - رفتاردرمانی شناختی

موضوع مرتبط: پزشکی علوم پایه - انگل‌شناسی

تاریخ چاپ: 1390

شابک: 9789644962509

تعداد صفحه: 328 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

"روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی" بر پایه روان‌شناسی مثبت‌نگر، شناخت درمانی و نظریة کیفیت زندگی استوار است. این کتاب تمرین‌های عملی را برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی ارائه می‌دهد که بسیار جذاب و خواندنی است. تمرین‌های کتاب هم برای گروه‌های بالینی و هم برای افراد عادی قابل کاربرد است. این کتاب همچنین برای تمامی متخصصان در حیطه بهداشت روانی و نیز متخصصانی که مداخله‌های انسانی را به کار می‌گیرند، مفید است و هم جنبه درمانی و هم جنبه آموزشی دارد.


کتاب های مرتبط: