خانواده‌ها و اختلالات رواني

خانواده‌ها و اختلالات رواني

از فشار تحميل شده بر خانواده‌ها تا توانمندسازي آنها


نویسنده: نورمان سارتوريوس، جوليان لف، خوان‌خوزه‌لوپز ايبور، ماريو ماج، احمد اوکاشا

مترجم: دکتر احمد برجعلي، بيتا آجيل‌چي، محمد سليمي

بها: 390,000 ریال

بها با تخفیف: 351,000 ریال

موضوع: خودیاری و آموزش همگانی - آموزش همگانی روان‌شناسی و خودیاری

تاریخ چاپ: 1390

شابک: 9786002000255

تعداد صفحه: 308 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

این کتاب، آنچه را که در یکی از فصل‌ها به عنوان «حرکت خانواده‌ها از فشار تحمیل شده به سمت توانمندسازی» مطرح شده، به تصویر می‌کشد. هم‌اکنون، این حرکت در برخی از کشورها در حال اجرا است. در این کتاب ابعاد گوناگون فشار تحمیل‌شده بر خانواده و همچنین پیامدهای مثبت احتمالی مراقبت از فرد مبتلا به بیماری روانی شدید از لحاظ رشد نگرش‌ها و مهارت‌های فردی، افزایش اعتماد به خود و تقویت پیوندهای خانوادگی بررسی می‌شود. همچنین، متغیرهایی که در فشار تحمیل‌شده بر خانواده نقش دارند مطرح شده‌اند. (همانند تمرکز اجتماعی بر راه‌بردهای مقابله‌ای بستگان، ارزیابی و ادراک بیماری) و مداخلات مبتنی بر خانواده در مورد اختلالات روانی مختلف (ازجمله شواهد مربوط به اثربخشی آنها، موانع تکمیل آنها و مشکلات روش‌شناختی پژوهش‌های مرتبط) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. وضعیت پیشرفت‌های اخیر سازمان‌های خانوادگی در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای در حال توسعه نیز به اختصار بیان شده است.


کتاب های مرتبط: