اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های غدد و متابولیسم 2018

اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های غدد و متابولیسم 2018


نویسنده: جیمسون، فوسی، کاسپر، هوسر، لونگو، لوسکالزو

مترجم: دکتر زهره مقسومی

زیرنظر: دکتر منوچهر نخجوانی

ویرایش: 20

بها: 1,100,000 ریال

بها با تخفیف: 935,000 ریال

موضوع: پزشکی بالینی - اصول طب داخلی هاریسون

تاریخ چاپ: مهر ماه 1398

شابک: 9786002009203کتاب های مرتبط: