زندگي با درد مزمن (رويکرد مبتني بر پذيرش)

زندگي با درد مزمن (رويکرد مبتني بر پذيرش)

راهنماي درمانگر و کتاب کار بيمار


نویسنده: کوين ولز، جان سورل

مترجم: فاطمه مسگريان

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - درمان‏‌های موج سوم

تاریخ چاپ: 1391

شابک: 9786002001283

تعداد صفحه: 136 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

انجمن روانشناسی آمریکا، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) را در حوزه درد مزمن، به عنوان یک در مان تجربی معتبر و برخوردار از حمایت پژوهشی ((قوی)) معرفی می کند. ACT یکی از انواع درمان های شناختی رفتاری موج سوم است که علاوه بر راهکارهای تغییر رفتار، از راهکارهای پذیرش و ذهن آگاهی نیز برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند. پروتکل درمانی ارائه شده در این کتاب متناسب با مفاهیم این رویکرد تهییه شده است؛ از این رو بر افزایش پذیرش، آگاهی از لحظه اکنون و تعهد به انجام اعمال در راستای ارزش ها تاکید می شود. کتاب حاضر در دو بخش راهنمای درمانگر و کتاب کار بیمار تنظیم شده است. در این پروتکل درمانی، پس از بیان اهداف و محتوای هر جلسه، فعالیت هایی که لازم است درمانگر برای دستیابی به اهداف انجام دهد و تکالیفی که بیماران در هر جلسه بر عهده دارند، به صورت عملی و کاربردی، ارائه می شود.


کتاب های مرتبط: