شناخت‌درماني درد مزمن

شناخت‌درماني درد مزمن

راهنماي گام به گام


نویسنده: دکتر بورلي ثورن

مترجم: ندا گلچين

بها: 119,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - شناخت‏‌درمانی

تاریخ چاپ: 1391

شابک: 9786002001337

تعداد صفحه: 384 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

دلیل اصلی من برای نوشتن این کتاب، فراهم آوردن نگاهی اجمالی و خاص بر بخشی از درمان شناختی-رفتاری (CBT) درد مزمن است. همچنین، تفسیر پژوهش های حاضر که بر پردازش های شناختی معطوف هستند، موفقیت درمان را تسهیل خواهند بخشید. در این کتاب، پژوهش های روان-شناختی قابل دسترس را به صورت کاربردی و یک برنامه درمانی مبتنی بر شواهد ترجمه کرده ام. هر ترجمه ای نیازمند تفسیرهای شخصی است و کتاب من نیز از این قائده مستثنی نیست. با وجود اینکه به مرور یافته ها بسیار تکیه داشتم؛ اما برای تعمیم پژوهش ها، تعمیم کاربردهای بالینی لازم است. امیدوارم آنچه گفتم باعث تشویق کارورزان برای به کارگیری راهکارها شود و پژوهشگران بالینی را برای بررسی فرایندهای شناختی برانگیزد و به سوی تجربه درد و سازگاری با درد سوق دهد. دکتر بورلی ثورن


کتاب های مرتبط: