تازه های نشر
با نوجوان سرکش چه کنیم؟
410,000 ریال
روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)
190,000 ریال
 روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری
630,000 ریال
چرا نمی‌توانیم لاغر شویم یا لاغر بمانیم؟
250,000 ریال
مشاوره با زوج‌ها
300,000 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی (راهنمای زوج‌ها)
410,000 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2)
590,000 ریال
DSM-5 به زبان ساده
650,000 ریال
فرزندپروری باکفایت (با رویکرد طرح‌واره‌درمانی)
340,000 ریال
تکنیک‌های شناختی برای افزایش عزت نفس
440,000 ریال
راهنمای عملی روان‌شناسی تجربی
380,000 ریال
تندآموز روان‌درمانی دلسوزی‌مدار
280,000 ریال
تشخیص و درمان طب اورژانس
850,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني  براساس DSM-5 جلد اول: اصول اساسی
800,000 ریال
زوج‌درمانی شناختی- رفتاری  پیشرفته
640,000 ریال
زمینه‌های آسیب‌شناسی روانی (جلد دوم)
320,000 ریال
روان‌شناسی مرضی کودک و نوجوان
700,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد اول) ویراست دوازدهم
540,000 ریال
گزیدۀ سکسولوژی بالینی
450,000 ریال
مبارزه نوجوانان با عادت‌های فکری منفی
200,000 ریال
کنار آمدن با آسیب‌های ورزشی
300,000 ریال
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
380,000 ریال
دستنامۀ بی‌خوابی
150,000 ریال
نورولوژی بالینی امینف 2018
770,000 ریال