تازه های نشر
 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‏‌های قلب و عروق 2018
1,250,000 ریال
آناتومي باليني اسنل 2019 جلد 2
450,000 ریال
پروتکل‌های یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان
560,000 ریال
پروتکل‌های یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی نوجوانان
180,000 ریال
پروتکلهای یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان
320,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (باکتریال) 2018
1,650,000 ریال
توجه‌آگاهی در اتاق درمان
470,000 ریال
مشاورۀ توان‌بخشی
720,000 ریال
یوگا-رفتار درمانی شناختی برای اضطراب
300,000 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال دوقطبی نوجوانان
250,000 ریال
آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی
310,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل
950,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی شناختی کاربردی
680,000 ریال
درمان شناختی رفتاری افسردگی در کهنه‌سربازان و نظامیان
370,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی مثبت‌نگر
320,000 ریال
کتاب کار اعتیاد جنسی
160,000 ریال
شاد زیستن در فردای افسردگی
270,000 ریال
نقاب‌زدایی چهره
360,000 ریال
توجه‌آگاهی و روان‌درمانی
540,000 ریال
شناخت‌درمانی افسردگی پایدار و مزمن
580,000 ریال
درمان شناختی رفتاری در بزرگسالان
500,000 ریال
کتاب جامع بهداشت عمومي (سه جلدی)
3,700,000 ریال
مهارت‌های رهبری گروه
500,000 ریال
چگونه یک زوج درمانگر و خانواده درمانگر شوید
560,000 ریال