تازه های نشر
فرزندپروری باکفایت (با رویکرد طرح‌واره‌درمانی)
340,000 ریال
تکنیک‌های شناختی برای افزایش عزت نفس
440,000 ریال
راهنمای عملی روان‌شناسی تجربی
380,000 ریال
تندآموز روان‌درمانی دلسوزی‌مدار
280,000 ریال
تشخیص و درمان طب اورژانس
850,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني  براساس DSM-5 جلد اول: اصول اساسی
800,000 ریال
زوج‌درمانی شناختی- رفتاری  پیشرفته
640,000 ریال
زمینه‌های آسیب‌شناسی روانی (جلد دوم)
320,000 ریال
روان‌شناسی مرضی کودک و نوجوان
700,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد اول) ویراست دوازدهم
540,000 ریال
گزیدۀ سکسولوژی بالینی
450,000 ریال
مبارزه نوجوانان با عادت‌های فکری منفی
200,000 ریال
کنار آمدن با آسیب‌های ورزشی
300,000 ریال
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
380,000 ریال
دستنامۀ بی‌خوابی
150,000 ریال
نورولوژی بالینی امینف 2018
770,000 ریال
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2018 (جلد2)
650,000 ریال
عادت‌های یک مغز شاد
270,000 ریال
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج‌ها
390,000 ریال
بازسازی مدارهای عشق‌ورزی مغز
220,000 ریال
اصول بيهوشي ميلر 2018
750,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی جبری دوران کودکی (راهنمای درمانگر)
190,000 ریال
این فقط یک هشدار اشتباه است
150,000 ریال
مفردات طب ایرانی
530,000 ریال