محصولات براساس موضوع
اصول طب کار بیماری‌های پوستی ناشی از کار
200,000 ریال
اپيدميولوژي گورديس 2014 ويرايش 5
300,000 ریال
کتاب جامع بهداشت عمومي (سه جلدی)
900,000 ریال
طب كار و بيماري‌هاي شغلي جلد (2)
140,000 ریال
طب كار و بيماري‌هاي شغلي جلد (1)
135,000 ریال
اپيدميولوژي گورديس 2009، ويرايش 4
180,000 ریال
اصول طب کار و ارگونومي بيماري‌هاي دستگاه عضلاني اسکلتي مرتبط با کار
160,000 ریال
اصول بازبيني عوامل انساني (ارگونومي) براي کليۀ رشته هاي صنعتي، مديريت و بهداشت حرفه اي
180,000 ریال
تندآموز اپيدميولوژي و آمار پزشكي
110,000 ریال
گزارش جهاني پيشگيري از مصدوميت كودك
159,000 ریال
مجموعه سوالات چهارگزينه‌اي اپيدميولوژي بيماري‌هاي شايع
49,000 ریال
بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از کار
69,000 ریال
نمایش 1 تا 14 از 14 مورد