محصولات براساس موضوع
روش‌های تشخیص آزمایشگاهی قارچ‌های بیماری‌زا
250,000 ریال
اصول آزمايشگاهي روش‌هاي مولكولي
130,000 ریال
بيوشيمي
200,000 ریال
انگل شناسي پزشکي
170,000 ریال
ويروس شناسي
80,000 ریال
روش هاي تشخيص آزمايشگاهي هنري: خون شناسي و انعقاد خون
250,000 ریال
آزمايش هاي عملکرد تيروئيد
60,000 ریال
باکتري شناسي
195,000 ریال
خون‌شناسي و بانك خون
59,000 ریال
روش هاي تشخيص آزمايشگاهي هنري: ادرار و ساير مايعات بدن 2011
69,000 ریال
ايمني شناسي
80,000 ریال
قارچ شناسي
59,000 ریال
ايمني‌شناسي و سرم‌شناسي
69,000 ریال
انگل‌شناسي و قارچ‌شناسي
69,000 ریال
ميكروب‌شناسي و ويروس‌شناسي
69,000 ریال
نمایش 1 تا 17 از 17 مورد