محصولات براساس موضوع
اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی
650,000 ریال
الکتروکاردیوگرام (ECG) در بیهوشی و مراقبت های ویژه
100,000 ریال
معاينه باليني قلب و گردش خون
250,000 ریال
درس‌آزمون قلب و عروق
89,000 ریال
راهنمای عملی تفسیر آزمون‌های عملکرد ریوی (PFT)
37,000 ریال
نمایش 1 تا 6 از 6 مورد