محصولات براساس موضوع
راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني DSM-5
1,300,000 ریال
ضروریات DSM-5
200,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد دوم ویراست یازدهم 2015
890,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد اول ویراست یازدهم 2015
950,000 ریال
دستنامه روان‌پزشكي باليني کاپلان و سادوک 2019
850,000 ریال
مباني تشخيص روان‌پزشکي بر اساس DSM-5
300,000 ریال
شرح حال بيماران براساس DSM-5
590,000 ریال
DSM-5 به زبان ساده
650,000 ریال
تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5
450,000 ریال
چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5
430,000 ریال
دستنامۀ بی‌خوابی
150,000 ریال
دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
180,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ تشخيصي با استفاده از ملاک هاي DSM-5
320,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد سوم ویراست یازدهم 2015
950,000 ریال
درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری
700,000 ریال
راهنماي آموزش و کاربرد DSM-5
490,000 ریال
آموزش روان‌پزشکی با نمونه‌های بالینی براساس Dsm-5
300,000 ریال
اورژانس روان پزشکی با نمونه های بالینی
240,000 ریال
مشاوره روان پزشکی با نمونه های بالینی
250,000 ریال
پرسش های خودآزمایی DSM-5
280,000 ریال
نگاهی به روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان (تجربه‌های یک روان‌پزشک کودک در ایران)
350,000 ریال
sims symptoms in the Mind
650,000 ریال
 جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY
1,000,000 ریال
 جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY
1,000,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 36 مورد