محصولات براساس موضوع
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد دوم ویراست یازدهم 2015
890,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد اول ویراست یازدهم 2015
950,000 ریال
دستنامه روان‌پزشكي باليني کاپلان و سادوک 2019
850,000 ریال
مباني تشخيص روان‌پزشکي بر اساس DSM-5
300,000 ریال
شرح حال بيماران براساس DSM-5
590,000 ریال
DSM-5 به زبان ساده
650,000 ریال
تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5
450,000 ریال
چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5
430,000 ریال
دستنامۀ بی‌خوابی
150,000 ریال
دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
180,000 ریال
راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني DSM-5
950,000 ریال
راهنماي عملي مصاحبۀ تشخيصي با استفاده از ملاک هاي DSM-5
190,000 ریال
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی جلد سوم ویراست یازدهم 2015
950,000 ریال
درسنامه روان‌پزشکی بالینی و علوم رفتاری
700,000 ریال
راهنماي آموزش و کاربرد DSM-5
490,000 ریال
آموزش روان‌پزشکی با نمونه‌های بالینی براساس Dsm-5
300,000 ریال
اورژانس روان پزشکی با نمونه های بالینی
240,000 ریال
مشاوره روان پزشکی با نمونه های بالینی
250,000 ریال
ضروریات DSM-5
100,000 ریال
پرسش های خودآزمایی DSM-5
280,000 ریال
sims symptoms in the Mind
650,000 ریال
 جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY
1,000,000 ریال
 جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY
1,000,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 35 مورد