محصولات براساس موضوع
دايره‌المعارف اعتياد و مواد مخدر
300,000 ریال
اختلالات وابسته به مواد
420,000 ریال
مغز خوشمزه
250,000 ریال
مصاحبه انگيزشي در درمان اعتياد
220,000 ریال
پیشگیری از عود سوء مصرف مواد
150,000 ریال
آشنایی با شیشه
100,000 ریال
شیشه و محرک ها
200,000 ریال
سبب شناسی اعتیاد
200,000 ریال
مديريت خشم بر اساس رويکرد شناختي- رفتاري
150,000 ریال
درمان سوء مصرف مواد براي نوجوانان و بزرگسالان
350,000 ریال
روان شناسي وابستگي به مواد
400,000 ریال
گروه‌ درماني براي معتادان
300,000 ریال
گروه درماني آموزشي - رواني براي سوء مصرف و وابستگي به مواد
150,000 ریال
راهنماي پزشك در درمان وابستگي به مواد
64,000 ریال
نمایش 1 تا 16 از 16 مورد