محصولات براساس موضوع
مغز خوشمزه
150,000 ریال
مصاحبه انگيزشي در درمان اعتياد
150,000 ریال
پیشگیری از عود سوء مصرف مواد
80,000 ریال
آشنایی با شیشه
100,000 ریال
شیشه و محرک ها
120,000 ریال
سبب شناسی اعتیاد
120,000 ریال
مديريت خشم بر اساس رويکرد شناختي- رفتاري
100,000 ریال
درمان سوء مصرف مواد براي نوجوانان و بزرگسالان
190,000 ریال
روان شناسي وابستگي به مواد
150,000 ریال
دايره‌المعارف اعتياد و مواد مخدر
110,000 ریال
گروه‌ درماني براي معتادان
100,000 ریال
گروه درماني آموزشي - رواني براي سوء مصرف و وابستگي به مواد
39,000 ریال
راهنماي پزشك در درمان وابستگي به مواد
64,000 ریال
نمایش 1 تا 15 از 15 مورد