محصولات براساس موضوع
راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل
950,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني  براساس DSM-5 جلد اول: اصول اساسی
890,000 ریال
اصول  مصاحبه باليني ساختاريافته بر مبناي DSM-IV-TR جلد2:  بيمار مشکل
450,000 ریال
فوریت‌های روان‌پزشکی براساس DSM-5
270,000 ریال
دستنامه روانپزشكي سالمندان
450,000 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
650,000 ریال
اختلال دو قطبي
160,000 ریال
راهنماي آموزشي OSCE در روانپزشكي
140,000 ریال
نمایش 1 تا 17 از 17 مورد