محصولات براساس موضوع
آزمون‌های روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 799,000 ریال
برنامۀ عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اُتیسم با رویکرد هنرهای نمایشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 297,500 ریال
روان‌شناسی چاقی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 323,000 ریال
مغز شناخت و رفتار (مجموعۀ چهارم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان (جلد اول)
980,000 ریال
روان‌ شناسی سلامت ویراست پنجم (جلد اول)
550,000 ریال
آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی
310,000 ریال
بله گرفتن!
270,000 ریال
اينياگرام دريچه اي به فراسوي شخصيت
260,000 ریال
راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)
560,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی شناختی کاربردی
680,000 ریال
سينما و روان‌پزشکي
650,000 ریال
تنظیم هیجان و آسیب‌شناسی روانی
700,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی صنعتی- سازمانی
530,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد دوم) ویراست دوازدهم
680,000 ریال
کتاب کار آسیب مغزی
400,000 ریال
دستنامۀ سنجش روانشناختی
990,000 ریال
انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام
690,000 ریال
شناخت اجتماعی و آموزش تعامل
380,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی دین
280,000 ریال
برنامه‌نویسی آزمایش‌های رفتاری در متلب و سایک‌تولباکس
150,000 ریال
حکمت اینیاگرام
600,000 ریال
کودکان خردسال و والدین آنها
470,000 ریال
روانشناسي كاربردي براي معلمان
250,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 138 مورد