محصولات براساس موضوع
آزمون‌های روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 799,000 ریال
برنامۀ عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اُتیسم با رویکرد هنرهای نمایشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 297,500 ریال
کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
روان‌شناسی چاقی
380,000 ریال
روان شناسي اجتماعي مايرز (جلد 1)
600,000 ریال
روانشناسي كاربردي براي معلمان
290,000 ریال
روان شناسی سلامت ویراست پنجم (جلد دوم)
500,000 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 1)
750,000 ریال
رشد انسان: روان‌شناسي رشد از تولد تا مرگ
950,000 ریال
زمينه روان شناسي اتکينسون و هيلگارد (جلد 1) ويرايش 16
825,000 ریال
روانشناسی مرضی کودک براساس DSM-5
500,000 ریال
زمينه روان شناسي اتکينسون و هيلگارد (جلد 2) ويرايش 16
925,000 ریال
مغز شناخت و رفتار (مجموعۀ چهارم)
290,000 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان (جلد اول)
980,000 ریال
روان‌ شناسی سلامت ویراست پنجم (جلد اول)
550,000 ریال
آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی
310,000 ریال
بله گرفتن!
270,000 ریال
اينياگرام دريچه اي به فراسوي شخصيت
260,000 ریال
راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی (جلد اول)
560,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی شناختی کاربردی
680,000 ریال
سينما و روان‌پزشکي
650,000 ریال
تنظیم هیجان و آسیب‌شناسی روانی
700,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 140 مورد