محصولات براساس موضوع
فراشناخت کاربردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
 روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری
630,000 ریال
علم شناخت یا شناخت‌پژوهی (جلد اول)
290,000 ریال
روان‌ شناسی شناختی زبان و تفکر
200,000 ریال
نوروپسیکولوژی شناختی
250,000 ریال
روان‌شناسی خِرد
110,000 ریال
اصول و روش‌هاي درمان شناختي - رفتاري وسواس
140,000 ریال
زبان و انديشه
140,000 ریال
جادو و ذهن
140,000 ریال
انديشه و زبان
130,000 ریال
خلوتگه سايه ها
170,000 ریال
جهان گمشده و جهان بازيافته (تاريخچۀ يک جراحت مغزي)
90,000 ریال
شناخت و عاطفه (جنبه هاي باليني و اجتماعي)
90,000 ریال
زبان و شناخت
140,000 ریال
شگفتي‌هاي ذهن و حافظه
39,000 ریال
نمایش 1 تا 20 از 20 مورد