محصولات براساس موضوع
برنامه‌نویسی آزمایش‌های رفتاری در متلب و سایک‌تولباکس
150,000 ریال
راهنمای آمار استنباطی در روان‌شناسی به زبان ساده
450,000 ریال
طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی
370,000 ریال
مقدمه‌ای بر ماهیت و فرآیند پرسش‌گری در پژوهش‌های روان‌شناسی
270,000 ریال
راهنمای کاربردی نگارش مقاله و پایان نامه در روان شناسی و علوم تربیتی
250,000 ریال
راهنماي نگارش و نشر مقالۀ علمي
390,000 ریال
 راهنماي كاربردي: SPSS 17 در روانشناسي، علوم‌تربيتي و علوم‌اجتماعي
100,000 ریال
چگونه از داوري مقالات علمي سربلند بيرون بياييم
19,000 ریال
نمایش 1 تا 8 از 8 مورد