محصولات براساس موضوع
توجه‌آگاهی و روان‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
کتاب جامع استعاره‌های اکت
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
تفکر مثبت‌نگر (مثبت‌اندیشی)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
پرورش اِبراز (وجود)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
رهایی از مشکلات بین فردی
230,000 ریال
توجه‌آگاهی برای اختلال دوقطبی
210,000 ریال
توجه‌آگاهی برای افسردگی نوجوانان
190,000 ریال
فراشناخت کاربردی
410,000 ریال
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج‌ها
390,000 ریال
ACT به زبان ساده
370,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
180,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)
230,000 ریال
کتاب کار توجه‌آگاهی
340,000 ریال
رهايي از زندان ذهن
150,000 ریال
رهایی از کمرویی
120,000 ریال
رهايي از حواس پرتی
150,000 ریال
هم‌نشینی
320,000 ریال
زندانی ذهنت نباش! زندگی کن
130,000 ریال
همسران هوشیار
145,000 ریال
بهبود سرطان مبتنی بر توجه‌آگاهی
200,000 ریال
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی
360,000 ریال
توجه‌آگاهی
390,000 ریال
قصه‌درماني
180,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 41 مورد