محصولات براساس موضوع
کتاب جامع استعاره‌های اکت
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
توجه‌آگاهی و روان‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
پرورش اِبراز (وجود)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
توجه‌آگاهی برای اختلال دوقطبی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
توجه‌آگاهی برای افسردگی نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج‌ها
390,000 ریال
ACT به زبان ساده
370,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
180,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)
230,000 ریال
کتاب کار توجه‌آگاهی
290,000 ریال
رهايي از زندان ذهن
150,000 ریال
رهایی از کمرویی
120,000 ریال
رهايي از حواس پرتی
150,000 ریال
هم‌نشینی
220,000 ریال
زندانی ذهنت نباش! زندگی کن
130,000 ریال
همسران هوشیار
145,000 ریال
بهبود سرطان مبتنی بر توجه‌آگاهی
150,000 ریال
توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی
270,000 ریال
توجه‌آگاهی
280,000 ریال
قصه‌درماني
130,000 ریال
ACT در عمل
250,000 ریال
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
370,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 39 مورد