محصولات براساس موضوع
طرحواره درماني (جلد 1)
520,000 ریال
طرحواره درماني براي اختلال شخصيت مرزي
300,000 ریال
زندگي خود را دوباره بيافرينيد
550,000 ریال
رویکرد طرحواره‌درمانی هیجانی
490,000 ریال
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
490,000 ریال
طرحواره‌درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی
450,000 ریال
شناخت‌درماني اختلالات شخصيت
200,000 ریال
تکنيک هاي تنظيم هيجان در روان‌درماني
400,000 ریال
طرحواره‌هاي شناختي و باورهاي بنيادين در مشكلات روانشناختي
300,000 ریال
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد