محصولات براساس موضوع
طرحواره درماني (جلد 1)
350,000 ریال
طرحواره‌درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی
290,000 ریال
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
320,000 ریال
شناخت‌درماني اختلالات شخصيت
120,000 ریال
تکنيک هاي تنظيم هيجان در روان‌درماني
250,000 ریال
طرحواره‌هاي شناختي و باورهاي بنيادين در مشكلات روانشناختي
180,000 ریال
طرحواره درماني براي اختلال شخصيت مرزي
120,000 ریال
طرحواره درماني براي استرس شغلي
39,000 ریال
نمایش 1 تا 9 از 9 مورد