محصولات براساس موضوع
الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 280,500 ریال
برانگیختن شوق یادگیری براساس تئوری انتخاب و انگیزۀ درونی (جلد دوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
دانش‌آموز باانگیزه (جلد سوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
معلم الهام‌بخش (جلد چهارم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
وقتی از کوره در می‌رویم چه کار کنیم؟
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
من بد نیستم، فقط عصبی‌ام!
250,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان گربۀ سازگار
220,000 ریال
درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک (PCIT)
790,000 ریال
کنار آمدن با سوگ در کودکان
210,000 ریال
تن‌انگاره (کتاب کار برای نوجوانان)
200,000 ریال
راهکارها و مداخله‌های خودتنظیمی
370,000 ریال
پروتکل‌های یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان
560,000 ریال
پروتکل‌های یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی نوجوانان
180,000 ریال
پروتکلهای یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان
320,000 ریال
برنامه آموزش گام‌به‌گام مهارت‌ها در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم
360,000 ریال
سبکی نوین در زندگی با اوتیسم
160,000 ریال
به بچه‌ها کمک کنیم به خودشان کمک کنند
270,000 ریال
کتاب کار نگرانی برای نوجوانان
210,000 ریال
چگونه هیولای اضطراب خود را گرسنه بگذاریم
280,000 ریال
گربه سازگار
200,000 ریال
کمک به کودک مضطرب (کتاب کار)
150,000 ریال
تکنیک‌های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان
490,000 ریال
مبارزه نوجوانان با عادت‌های فکری منفی
250,000 ریال
آموزش مهارت‌های نظم‌بخشی
560,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 55 مورد