محصولات براساس موضوع
مشاوره
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
هر بار... یک زندگی!
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 476,000 ریال
فنون پيشرفتۀ مشاوره و روان‌درماني
390,000 ریال
مشاوره با پسران و مردان مبتلا به ADHD
480,000 ریال
تمرين هاي مصاحبه و تشخيص باليني
350,000 ریال
راهنماي سريع رفتار درماني عقلاني هيجاني
100,000 ریال
مهارت هاي مصاحبۀ انگيزشي
320,000 ریال
راهنماي سريع شناخت درماني
60,000 ریال
راهنماي سريع مشاوره روان پويشي
100,000 ریال
راهنماي سريع مشاورۀ فرد مدار
100,000 ریال
راهنماي سريع مشاوره
60,000 ریال
مشاورۀ پيشگيرانه. کمک به توانمند شدن افراد در سيستم ها و موقعيت ها
250,000 ریال
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد