محصولات براساس موضوع
راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
رؤیاهای فرامعمول و چگونگی به کارگیری آنها
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
130,000 ریال
قفل‌گشايي ناخودآگاه
550,000 ریال
تشخیص روان تحلیلی
540,000 ریال
آنسوی مقاومت
490,000 ریال
101مکانيسم  دفاع رواني
390,000 ریال
دنیای درون، جهان بیرون
390,000 ریال
روان‌درمانی تحلیلی
650,000 ریال
کودکان خردسال و والدین آنها
470,000 ریال
روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای
200,000 ریال
در جستجوی کودک فراموش شده
150,000 ریال
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
380,000 ریال
فنون روان‌پویشی
330,000 ریال
خود تسخیرشده
360,000 ریال
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت
350,000 ریال
تحليل رفتار متقابل (تحليل تبادلي) 100 نکته، 100 تکنيک
300,000 ریال
بيمار و روانکاو
140,000 ریال
سال اول زندگی و بقیۀ عمر
250,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 37 مورد