محصولات براساس موضوع
تشخیص روان تحلیلی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 476,000 ریال
روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای
200,000 ریال
در جستجوی کودک فراموش شده
150,000 ریال
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
380,000 ریال
فنون روان‌پویشی
330,000 ریال
هم آفرینی تغییر
430,000 ریال
آنسوی مقاومت
370,000 ریال
خود تسخیرشده
360,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
100,000 ریال
101مکانيسم  دفاع رواني
200,000 ریال
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت
220,000 ریال
وینیکات
120,000 ریال
تحليل رفتار متقابل (تحليل تبادلي) 100 نکته، 100 تکنيک
200,000 ریال
واقعیت درمانی
120,000 ریال
بيمار و روانکاو
140,000 ریال
سال اول زندگی و بقیۀ عمر
130,000 ریال
لطيفه و ارتباطش با ناخودآگاه
120,000 ریال
راهنماي فراگيري روان درماني حمايتي
110,000 ریال
درمان عاطفه هراسي
260,000 ریال
هنر روان‌درماني
110,000 ریال
گذرگاه‌هاي پنهان
170,000 ریال
روان‌درماني آدلري
130,000 ریال
روان‌تحليلگري، رفتاردرماني، و جهان رابطه‌اي
99,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 31 مورد