محصولات براساس موضوع
احساس گناه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
فرهنگ جامع روان‌درمانی پویشی فشردۀ کوتاه‌مدت
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
راهنماي فراگيري روان درماني حمايتي
290,000 ریال
رؤیاهای فرامعمول و چگونگی به کارگیری آنها
300,000 ریال
راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی
450,000 ریال
رويکرد دلبستگي در آسیب‌شناسی روانی و درمان
420,000 ریال
بيمار و روانکاو
300,000 ریال
وینیکات
230,000 ریال
هم آفرینی تغییر
650,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
130,000 ریال
قفل‌گشايي ناخودآگاه
550,000 ریال
تشخیص روان تحلیلی
540,000 ریال
آنسوی مقاومت
490,000 ریال
101مکانيسم  دفاع رواني
390,000 ریال
دنیای درون، جهان بیرون
390,000 ریال
روان‌درمانی تحلیلی
650,000 ریال
کودکان خردسال و والدین آنها
470,000 ریال
روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای
200,000 ریال
در جستجوی کودک فراموش شده
150,000 ریال
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
380,000 ریال
فنون روان‌پویشی
330,000 ریال
خود تسخیرشده
360,000 ریال
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت
350,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 38 مورد