محصولات براساس موضوع
کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
مشاورۀ توان‌بخشی
720,000 ریال
کتاب کار آسیب مغزی
400,000 ریال
خانواده‌های روان‌تنی
420,000 ریال
مشاورۀ گروهی با افراد کم‌توان
360,000 ریال
عادت‌های یک مغز شاد
270,000 ریال
مشاورۀ اصلاحی و توان‌بخشی
490,000 ریال
مراقبت و توانمندسازی کودکان دور از خانه
170,000 ریال
بهبود روان‌شناختی
200,000 ریال
برنامه بازگشت به اجتماع (CRP)
200,000 ریال
برنامه بازگشت به اجتماع (CRP)، (کتاب کار)
200,000 ریال
بازتواني قلبي راهنماي عملي براي برنامه گروهي
105,000 ریال
بازتواني در روان‌پزشکي
300,000 ریال
طب روان تني
250,000 ریال
نمایش 1 تا 14 از 14 مورد