محصولات براساس موضوع
راهنماي عملي گروه‌درماني مديريت استرس براي جوانان
330,000 ریال
مهارت‌های رهبری گروه
500,000 ریال
مشاورۀ گروهی با افراد کم‌توان
360,000 ریال
تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما
200,000 ریال
کاربست مداخله هاي گروهي در مدارس
200,000 ریال
گروه درماني آموزشي - رواني براي سوء مصرف و وابستگي به مواد
150,000 ریال
نمایش 1 تا 6 از 6 مورد