محصولات براساس موضوع
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال دوقطبی نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 212,500 ریال
برگه‌ها و کاربرگ‌های مهارت‌آموزی DBT
560,000 ریال
تکنيک هاي رفتار درماني ديالکتيکي
400,000 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
300,000 ریال
روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
220,000 ریال
راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی
380,000 ریال
نمایش 1 تا 7 از 7 مورد