محصولات براساس موضوع
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای پرخوری و پراشتهایی روانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 399,500 ریال
کنترل هیجان‌های شدید با DBT
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 365,500 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان
280,000 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال دوقطبی نوجوانان
250,000 ریال
برگه‌ها و کاربرگ‌های مهارت‌آموزی DBT
560,000 ریال
تکنيک هاي رفتار درماني ديالکتيکي
400,000 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
300,000 ریال
روزنگار رفتاردرمانی دیالکتیک
220,000 ریال
راهنمای جامع و کاربردی رفتار درمانی دیالکتیکی فردی
380,000 ریال
نمایش 1 تا 9 از 9 مورد