کتابهای زیر چاپ
رفتاردرمانی شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال دوقطبی نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 212,500 ریال
مهارت‌های رهبری گروه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
یوگا (رفتار درمانی شناختی برای اضطراب)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
به بچه‌ها کمک کنیم به خودشان کمک کنند
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 221,000 ریال
در جست‌وجوی شادمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
کتاب جامع استعاره‌های اکت
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
مقابله با بیماری‌های مزمن (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 144,500 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
درمان شناختی رفتاری در بزرگسالان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
سبکی نوین در زندگی با اوتیسم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‏‌های کبد و مجاری صفراوی 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 501,500 ریال
آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های دستگاه انکولوژی 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 612,000 ریال
تنظیم هیجان و آسیب‌شناسی روانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 569,500 ریال
نیروی التیام‌بخش نوشتن
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 280,500 ریال
جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2019
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 595,000 ریال
کتاب کار نگرانی برای نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 178,500 ریال
نقاب‌زدایی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 306,000 ریال
 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های غدد و متابولیسم 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 841,500 ریال
مقابله با بیماری‌های مزمن (راهنمای درمانگر)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
شناخت‌درمانی افسردگی پایدار و مزمن
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 493,000 ریال
 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‏‌های قلب و عروق 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 935,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (باکتریال) 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 1,266,500 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان (جلد اول)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 578,000 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان (جلد دوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 552,500 ریال
غلبه بر افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
آزمون‌های روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 799,000 ریال
چگونه یک زوج درمانگر و خانواده درمانگر شوید
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 442,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی مثبت‌نگر
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
توجه‌آگاهی و روان‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
من رژیم نیستم، آگاهانه غذا می‌خورم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 204,000 ریال
درمان فراتشخیصی یکپارچه برای اختلالات هیجانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 229,500 ریال
کتاب کار اعتیاد جنسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 93,500 ریال
مشاوره
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
شاد زیستن در فردای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
آرام نشستن مثل قورباغه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
راهکارها و مداخله‌های خودتنظیمی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال