کتابهای زیر چاپ
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال دوقطبی نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 212,500 ریال
یوگا (رفتار درمانی شناختی برای اضطراب)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
توجه‌آگاهی و روان‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی مثبت‌نگر
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های عفونی (باکتریال) 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 1,266,500 ریال
شناخت‌درمانی افسردگی پایدار و مزمن
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 493,000 ریال
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای کودکان و نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال
درمان شناختی رفتاری در بزرگسالان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‏‌های قلب و عروق 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 935,000 ریال
 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های غدد و متابولیسم 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 841,500 ریال
آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
کتاب کار اعتیاد جنسی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
شاد زیستن در فردای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
نقاب‌زدایی چهره
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 306,000 ریال
هیجانات فاش شده
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
درمان شناختی رفتاری افسردگی در کهنه‌سربازان و نظامیان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 323,000 ریال
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی شناختی کاربردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 578,000 ریال
درمان فراتشخیصی یکپارچه برای اختلالات هیجانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 229,500 ریال
توجه‌آگاهی در اتاق درمان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
پروتکل‌های یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
اصول مصاحبۀ باليني براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 807,500 ریال
زندگی ارزش زیستن دارد
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
پروتکلهای یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
پروتکل‌های یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 476,000 ریال
چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی - رفتاری ببریم؟
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 144,500 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان (جلد اول)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 578,000 ریال
مباني نوروسايکولوژي انسان (جلد دوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 552,500 ریال
پنجاه گام آگاهانه تا عزت نفس
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 221,000 ریال
درمان وجودی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
مشاوره
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 348,500 ریال
من رژیم نیستم، آگاهانه غذا می‌خورم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 204,000 ریال
رؤیاهای فرامعمول و چگونگی به کارگیری آنها
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
تبانی زوج‌ها
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
روایت‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 195,500 ریال
راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
راهکارها و مداخله‌های خودتنظیمی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
روان‌شناسی مثبت‌نگر کاربردی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 603,500 ریال
مقدمه‌ای بر رفتاردرمانی شناختی نوین
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
غلبه بر افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 289,000 ریال
آزمون‌های روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 799,000 ریال
مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 3,740,000 ریال
آرام نشستن مثل قورباغه
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 136,000 ریال
کنار آمدن با سوگ در کودکان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
هنر روان‌درمانی استور
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال