دسته بندی موضوعی

درباره ما

انتشارات ارجمند در سال 1374 با هدف انتشار کتا‌ب‌های علوم پزشکی، روا نشناسی و علوم پایه تأسیس شد. نسل جوان دانشگاهی ایران، ضرورت آگاهی از دانش روز را درک کرده و فارغ از سودای جاه طلبی مقام و مدرک، مشتاق بالندگی علمی است. از این رو انتشارات ارجمند پیوند با اندیشه‌های جهانی را سرلوحۀ تلا‌شهای خود قرار داده است. با گسترش رشته‌های دانشگاهی در این دو حوزه، تهیۀ منابع درسی روزآمد با ترجمه های دقیق و رعایت دقیق مسائل فنی ضرورتی بود که هدف اصلی فعالیت های انتشارات ارجمند قرار گرفت. حاصل این فعالیت ها تولید حدود 1000 عنوان کتاب دانشگاهی در طول 27 سال است.
انتشارات ارجمند، نسل فردا و کتاب ارجمند هم اکنون از ناشران پیشتاز در حوزه‌های روانشناسی، مشاوره، پزشکی و علوم پایه هستند و تلاش اصلی آنها
معرفی روشهای جدید درمانی در این حوزه‌ها است. موفقیت انتشارات ارجمند در نوآوری، حفظ کیفیت بالا در ترجمه و نشر مرهون همکاری اساتید
و دانشجویان علاقه‌مند و دانش پرور از دانشگاه‌های سراسر کشور است. از این رو انتشارات ارجمند همکاری گسترده ای با مراکز دانشگاهی سراسر کشور
در زمینه‌های مختلف به ویژه انتشار کتاب و برگزاری همایش‌ها دارد.
رعایت اخلاق نشر و احترام به حقوق مؤلف از ارکان اصلی انتشارات ارجمند است و در این راستا تلاش گسترده‌ای انجام داده تا کتا‌بهای ترجمه را با
عقد قرارداد رسمی با ناشران اصلی و رعایت حقوق مؤلف منتشر کند. نتیجۀ این اقدامات انتشار مشترک کتاب با همکاری مستقیم انتشارات Elsevier
و عقد قراردادهای متعدد کپی رایت با انتشارات یهای:, Routledge, Guilford, Wiely, Thompson, American Psychiatric Association, Elsevier
American Psychological Association می‌باشد.