دسته بندی موضوعی

دعوت به همکاری

مترجم و ویراستار پزشکی:

مترجم و ویراستار پزشکی: به پزشک عمومی و دانشجوی پزشکی با تسلط کامل به ترجمه و ویرایش نیازمندیم. در صورت تمایل به همکاری فایل زیر را بعد از دانلود، تکمیل نموده و به ایمیل زیر ارسال کنید: info.arjmandpub@gmail.com

دریافت فرم


ویراستار روان‌شناسی:

ویراستار روان‌شناسی: انتشارات ارجمند برای تکمیل پرسنل خود احتیاج به یک نفر دانش‌آموختۀ روان‌شناسی، مسلط به ترجمه و ویرایش و مسلط به تایپ به‌صورت تمام‌وقت دارد. لطفا در صورت تمایل به همکاری فرم زیر را دانلود و تکمیل کنید و به این آدرس فرستید: info.arjmandpub@gmail.com

دریافت فرم