دسته بندی موضوعی

تازه‌ها

اعتماد به نفس قدرت ویژه من است کتاب کودکانه‌ای درباره باور کردن خود و پرورش عزت نفس

650,000
585,000 ریال

نوجوان من به چه چیزی فکر میکند؟ روان‌شناسی کاربردی کودک برای والدین امروزی

1,300,000
1,170,000 ریال

یغمای کودکی کتابِ کار برای بزرگسالان بازمانده از آزار و اذیت جنسی دوران کودکی

2,950,000
2,655,000 ریال

روان رنجورخویی چارچوبی جدید برای اختلالات هیجانی و درمان آن‌ها

2,500,000
2,250,000 ریال

تقصیر تو نبود رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف

1,400,000
1,260,000 ریال

مداخلات روان‌شناختی برای قربانیان آزارهای جنسی در کودکی راهنمای درمانگر

1,550,000
1,395,000 ریال

گام نهادن در مسیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار عناصر کلیدی تغییر

1,850,000
1,665,000 ریال

رواندرمانی کوتاه‌مدت با رویکرد روابط ابژه جهت متخصصین روانکاوی و رواندرمانی

2,350,000
2,115,000 ریال

کتاب تمرین درمان شناختی-رفتاری برای مشکلات سلامت روان تمرین‌های بسیار مؤثر برای تغییر افکار منفی و دستیابی به بهزیستی روانی

1,350,000
1,215,000 ریال

نظریه و کاربست درمان منطق‌محور یکپارچه‌سازی تفکر انتقادی و فلسفه با روان‌درمانی

1,650,000
1,485,000 ریال

کار خدا چگونه است نگاهی علمی به تجارب دینی

1,400,000
1,260,000 ریال

ذهن‌آگاهی و پذیرش در ورزش چگونه در شرایط پرفشار به بهبود عملکرد و پیشرفت ورزشکاران کمک کنیم؟

2,000,000
1,800,000 ریال

زیر چاپ

هوش هیجانی شناخت و راهبردهای تقویت آن

0
0 ریال

اخلاق در حرفه‌های یاریگر

1,850,000
1,665,000 ریال

اصول و کاربست درمان رابطه جنسی

2,350,000
2,115,000 ریال

معاینه نورولوژی به زبان ساده

1,300,000
1,040,000 ریال

خواندن ذهن چگونه کودکی به ما میآموزد که مردم را درک کنیم؟

1,000,000
900,000 ریال

کتاب مغز انسان راهنمای تصویری ساختار، کارکرد و اختلالات مغز

2,300,000
2,070,000 ریال

درمان بازماندگان کودک‌آزاری روان‌درمانی برای زندگی گسیخته

0
0 ریال

راهنمای فرمول‌بندی موردی در روان‌درمانی

3,200,000
2,880,000 ریال

کتاب راهنمای درمان‌های شناختی- رفتاری

3,200,000
2,880,000 ریال

روان‌شناسی بالینی علم، عمل و فرهنگ

4,600,000
4,140,000 ریال

زوج‌درمـانـی راهنمایی کامل برای درمان و بازسازی رابطه‌ای استوارتر...

1,200,000
1,080,000 ریال

کتاب کار مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی برای نوجوانان راهنمایی مفرح برای مدیریت اضطراب و نگرانی، درک هیجانات و یادگیری تعامل

3,150,000
2,835,000 ریال

تجدید چاپ

ارتقای عزت نفس 10راه حل ساده 10 راه حل ساده

1,050,000
945,000 ریال

کتاب کار اضطراب، نگرانی و افسردگی 65 تمرین، کاربرگ و نکته برای رهایی از هیجانات منفی و داشتن احساس بهتر

1,850,000
1,665,000 ریال

روح تسخیرناپذیر سفری به ماورای وجود

1,100,000
990,000 ریال

درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن

1,750,000
1,575,000 ریال

کشف و خنثی کردن تله‌های فکری وسواس آموزش فراشناختی برای اختلال وسواس فکری- عملی

1,050,000
945,000 ریال

کتاب کار بخشش راهنمای گام‌به‌گام درمانجو

650,000
585,000 ریال

کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید

1,500,000
1,350,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

3,500,000
3,150,000 ریال

این فقط یک هشدار اشتباه است درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی جبری دوران کودکی

750,000
675,000 ریال

روان شناسی اجتماعی مایرز

2,500,000
2,250,000 ریال

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی صنعتی- سازمانی با رویکرد عملی

2,100,000
1,890,000 ریال

تسلط بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده

2,750,000
2,475,000 ریال

پرفروش

تقصیر تو نبود رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف

1,400,000
1,260,000 ریال

جعبه ابزار رفتاردرمانی شناختی

1,500,000
1,350,000 ریال

فرزندپروری باکفایت

1,600,000
1,440,000 ریال

نوجوان من به چه چیزی فکر میکند؟ روان‌شناسی کاربردی کودک برای والدین امروزی

1,300,000
1,170,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی متن بازنگری شده DSM5-TR

5,300,000
4,770,000 ریال

روایت یک خود یکپارچه سفر خودشناسی با روش ذهنیت های طرحواره ای تمثیلی

1,050,000
945,000 ریال

بازیهایی برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و نوجوانان 3 تا 15 سال

1,500,000
1,350,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

3,500,000
3,150,000 ریال

رهایی از زندان ذهن

600,000
540,000 ریال

بازی درمانی: تکنیک‌های قدرتمند و کاربردی برای درمان اختلالات کودکان

1,400,000
1,260,000 ریال

طرحواره درمانی برای کودکان و نوجوانان راهنمای کاربردی برای درمانگران

2,100,000
1,890,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول: اصول اساسی

4,300,000
3,870,000 ریال