تازه های نشر
کنار آمدن با آسیب‌های ورزشی
300,000 ریال
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
380,000 ریال
دستنامۀ بی‌خوابی
150,000 ریال
نورولوژی بالینی امینف 2018
770,000 ریال
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2018 (جلد2)
650,000 ریال
عادت‌های یک مغز شاد
270,000 ریال
درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج‌ها
390,000 ریال
بازسازی مدارهای عشق‌ورزی مغز
220,000 ریال
اصول بيهوشي ميلر 2018
750,000 ریال
درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی جبری دوران کودکی (راهنمای درمانگر)
190,000 ریال
این فقط یک هشدار اشتباه است
150,000 ریال
مفردات طب ایرانی
530,000 ریال
مقدمه‌ای بر مشاوره وجودی
180,000 ریال
فنون روان‌پویشی
330,000 ریال
روح تسخیرناپذیر
210,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
180,000 ریال
تشخيص و درمان بيماري‌هاي پوست هبيف 2017
750,000 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)
230,000 ریال
مشاورۀ اصلاحی و توان‌بخشی
490,000 ریال
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2018 (جلد1)
550,000 ریال
دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
180,000 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
200,000 ریال
راهنمای آمار استنباطی در روان‌شناسی به زبان ساده
450,000 ریال
کليات چشم پزشکي ووگان - ازبری 2018
600,000 ریال