دسته بندی موضوعی

تازه‌ها

تحلیل تبادلی در مصرف مواد و الکل ویژه درمانگران و مشاوران

1,550,000
1,395,000 ریال

رفتاردرمانی شناختی برای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی بزرگسالی یک رویکرد یکپارچة روانی-‌اجتماعی و پزشکی

2,450,000
2,205,000 ریال

تغییر عادت‌ها با ذهن‌آگاهی با عادت اینجا و اکنون، عادت‌های ناسالم‌تان را کنار بگذارید

1,150,000
1,035,000 ریال

باطن خوب راهنمای تبدیل شدن به پدر مادری که می خواهید باشید

1,800,000
1,620,000 ریال

عبور از لحظات چالش‌برانگیز در روان‌درمانی خرد بالینی برای کار با افراد، گروه‌ها و زوجین

1,100,000
990,000 ریال

وقتی اضطراب موجب عصبانیت شما میشود مهارت‌های مدیریت خشم در نوجوانان و...

950,000
855,000 ریال

ذهن آزاداندیش چرخش به‌سوی امور مهمّ زندگی

2,700,000
2,430,000 ریال

شانسی دوباره برای واقعی بودن رویکرد روابط ابژه و نظریه دل‌بستگی در درمان بیمار ....

1,400,000
1,260,000 ریال

خود مهرورزی برای کودکان راهنمای والدین در پرورش کودکان مستقل،موفق و شاد ...

2,500,000
2,250,000 ریال

کتاب کار تاب‌آوری برای کودکان شامل تمرین‌های سرگرم‌کنندة CBT برای کمک به شما ...

1,750,000
1,575,000 ریال

اختلال کم توجهی / بیش فعالی این کتاب را با فرزندان خود بخوانید

550,000
495,000 ریال

رها باش! کتاب کار برای کودکان و نوجوانانی که به خاطر تجربه فقدان، تغییر، ناامید

1,000,000
900,000 ریال

زیر چاپ

هوش هیجانی شناخت و راهبردهای تقویت آن

0
0 ریال

اخلاق در حرفه‌های یاریگر

1,850,000
1,665,000 ریال

اصول و کاربست درمان رابطه جنسی

2,350,000
2,115,000 ریال

خواندن ذهن چگونه کودکی به ما میآموزد که مردم را درک کنیم؟

1,000,000
900,000 ریال

کتاب مغز انسان راهنمای تصویری ساختار، کارکرد و اختلالات مغز

2,300,000
2,070,000 ریال

معاینه نورولوژی به زبان ساده

1,300,000
1,170,000 ریال

نوجوانم به چه چیزی فکر میکند؟ روان‌شناسی کاربردی کودک برای والدین امروزی

1,300,000
1,170,000 ریال

درمان بازماندگان کودک‌آزاری روان‌درمانی برای زندگی گسیخته

0
0 ریال

راهنمای فرمول‌بندی موردی در روان‌درمانی

3,200,000
2,880,000 ریال

کتاب راهنمای درمان‌های شناختی- رفتاری

3,200,000
2,880,000 ریال

روان‌شناسی بالینی علم، عمل و فرهنگ

4,600,000
4,140,000 ریال

معنادرمانی

2,050,000
1,845,000 ریال

تجدید چاپ

غلبه بر اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی بزرگسالی

800,000
720,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول: اصول اساسی

4,300,000
3,870,000 ریال

روان‌درمانی تحلیلی: راهنمای بالینی

3,300,000
2,970,000 ریال

درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن همراه با فیلم آموزشی

3,000,000
2,700,000 ریال

هیجانات فاش شده بازشناسی چهره‌ها و احساسات جهت بهبود روابط و حیات هیجانی

1,800,000
1,620,000 ریال

فیلسوف و روانکاوش

1,200,000
1,080,000 ریال

شرم: حیطه‌های تحولی،‎ ‎فرهنگی و بالینی ‏

1,500,000
1,350,000 ریال

کتاب کار شفقتِ خودبهوشیارانه شیوه‌ای اثبات شده برای پذیرش خود، ایجاد قدرت درونی و شکوفایی

1,500,000
1,350,000 ریال

چیرگی بر اختلال وسواسی- اجباری در 10 گام کتاب کاری برای بازیافتن زندگیتان

2,100,000
1,890,000 ریال

با نوجوان سرکش چه کنیم؟ 10 گام برای حل تعارض و بازسازی روابط

1,600,000
1,440,000 ریال

واکسیناسیون روانی نوجوان چگونه ارتباط بهتری با نوجوانم برقرار کنم

1,100,000
990,000 ریال

راهنمای عملی گروه‌درمانی مدیریت استرس برای جوانان براساس برنامه عملی سارا مک نامارا

1,400,000
1,260,000 ریال

پرفروش

زندگی خود را دوباره بیافرینید

2,300,000
2,070,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

3,300,000
2,970,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

4,100,000
3,690,000 ریال

زندگی اصیل تحلیل وجودی در عمل

1,100,000
990,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول: اصول اساسی

4,300,000
3,870,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

3,100,000
2,790,000 ریال

روح تسخیرناپذیر سفری به ماورای وجود

1,000,000
900,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی متن بازنگری شده DSM5-TR

5,300,000
4,770,000 ریال

فرزندپروری باکفایت

1,600,000
1,440,000 ریال

مداخلات و طرح‌های درمانی برای افسردگی و اختلال‌های اضطرابی

3,500,000
3,150,000 ریال

طرحواره درمانی

1,850,000
1,665,000 ریال

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی با رویکرد درمان تلفیقی ذهن آگاهی- شناختی رفتاری

850,000
765,000 ریال