دسته بندی موضوعی

تازه‌ها

کتاب کار میمونِ ذهن برای غلبه بر کمال گرایی رهایی از دام اضطراب و خَلق شفقت به خود طی30 روز

1,300,000
1,170,000 ریال

طرحواره‌درمانی مرحله-مدار هدف‌گذاری تکالیف و تکنیک‌ها در طرحواره‌درمانی فردی و گروهی

1,350,000
1,215,000 ریال

چه اتفاقی برایت افتاد گفتگوهایی در باب تروما، تاب‌آوری و شفا

1,600,000
1,440,000 ریال

درمان شناختی ـ رفتاری به ‌زبان ساده شش مهارت ساده برای بهبود خلق درچند دقیقه

550,000
495,000 ریال

بیتفاوتی اخلاقی چگونه برخی به دیگران آسیب می رسانند بدون اینکه عذاب وجدان پیدا کنند

1,850,000
1,665,000 ریال

خودیاری با درمان تک جلسه ای

850,000
765,000 ریال

زندگی در حالِ تحول است بر تغییر در هر سنی مسلط شوید

1,550,000
1,395,000 ریال

مغز، شناخت و رفتار سمینارهای ادواری بیمارستان روزبه

600,000
540,000 ریال

جنبه‌های روانشناسی و روانپزشکی جراحی چاقی

950,000
855,000 ریال

کمک به زوج‌ها برای غلبه بر خیانت راهنمای درمانگران

900,000
810,000 ریال

سرنوشت را میتوان از سر نوشت؟

1,550,000
1,395,000 ریال

زوج‌درمانی روایتی چند وجهی

1,250,000
1,125,000 ریال

زیر چاپ

دگردیسی میراث پویای تروما کتاب کاری برای نجات‌یافتگان از تروما و درمانگران

900,000
765,000 ریال

هوش هیجانی شناخت و راهبردهای تقویت آن

0
0 ریال

جسارت‌آموزی تبحر یافتن در ارتباط جسورانه برای آموختن اینکه چگونه خودتان باشید

400,000
360,000 ریال

معنادرمانی فردی برای بیماران مبتلا به‌سرطان پیشرفته راهنمای درمان

450,000
405,000 ریال

بِنی خشم خودش را کنترل میکند مدیریت خشم برای کودکان و والدین

0
0 ریال

درمان هم‌زمان اختلال استرس پس از آسیب

800,000
720,000 ریال

درمان هم‌زمان اختلال استرس پس از آسیب و اختلالات مصرف مواد

960,000
864,000 ریال

کتاب کار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افسردگی و شرم غلبه بر افکار و شرم و افزایش بهزیستی با استفاده از درمان مبتنی بر پذیر

650,000
585,000 ریال

کتاب کار ذهن‌آگاهی برای اختلال وسواسی-جبری راهنمای غلبه بر وسواس‌ها و اجبارها با استفاده از ذهن‌آگاهی و درمان شنا

1,050,000
945,000 ریال

آشنایی با تشخیص و درمان ناتوانیهای یادگیری شنیداری راهبردهایی برای نوجوانان، والدین و معلمان

650,000
585,000 ریال

نوهراسی غذایی تأثیرات زیستی و رفتاری

1,250,000
1,125,000 ریال

اعداد درباره سلامت شما چه میگویند؟ درک آگاهانه آمارهای مرتبط با سلامت

600,000
540,000 ریال

تجدید چاپ

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد

4,150,000
3,735,000 ریال

آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم

2,700,000
2,430,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول: اصول اساسی

3,400,000
3,060,000 ریال

متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی

1,550,000
1,395,000 ریال

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی دین

900,000
810,000 ریال

101مکانیسم دفاع روانی

1,300,000
1,170,000 ریال

درمان سیستم‌های خانواده روش‌های جدید درمان سیستمی میلان‌

1,100,000
990,000 ریال

ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

1,450,000
1,305,000 ریال

کتاب کار آسیب مغزی تمرین‌هایی برای توانبخشی شناختی

1,950,000
1,755,000 ریال

روان شناسی وابستگی به مواد سببب‌شناسی، تشخیص و درمان اعتیاد

1,700,000
1,530,000 ریال

طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

1,000,000
900,000 ریال

مبارزه نوجوانان با عادت های فکری منفی رهایی از 14 عادت فکری منفی که باعث عقب ماندن شما میشوند

1,100,000
990,000 ریال

پرفروش

زندگی خود را دوباره بیافرینید

1,950,000
1,755,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول: اصول اساسی

3,400,000
3,060,000 ریال

فرزندپروری باکفایت

1,300,000
1,170,000 ریال

شفقت خود شیوه‌ای اثبات شده برای مهربان بودن با خود

1,050,000
945,000 ریال

طرحواره درمانی

1,400,000
1,260,000 ریال

آموزش مهارت‌های زندگی با استفاده از قصه‌های کهن ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان

700,000
630,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

3,800,000
3,420,000 ریال

چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم کتاب کار رفتار درمانی شناختی برای کنترل خشم در کودکان 5 تا 9 سال

850,000
765,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی متن بازنگری شده DSM5-TR

4,950,000
4,455,000 ریال

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی با رویکرد درمان تلفیقی ذهن آگاهی- شناختی رفتاری

850,000
765,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

2,900,000
2,610,000 ریال

غلبه بر کمال خواهی راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رفتاری

1,400,000
1,260,000 ریال