تازه های نشر موارد بیشتر

الهام‌بخشی به کیفیت در مدرسه از تئوری تا عمل (جلد اول) مدرسه کیفی ا...

420,000
378,000 ریال

برانگیختن شوق یادگیری براساس تئوری انتخاب و انگیزه درونی (جلد دوم) ...

360,000
324,000 ریال

ACT برای نوجوانان درمان فردی و گروهی نوجوانان

560,000
504,000 ریال

راهنمای جامع سندرم اسپرگر

780,000
702,000 ریال

فرزندپروری اندیشمندانه راهنمایی برای درک آنچه در ذهن کودکتان می‌گذرد

550,000
495,000 ریال

درمان شناختی رفتاری: تکنیک‌ها و راهبردها

380,000
342,000 ریال

راهنمای درمان و نمونه‌های بالینی DSM-5 برای سلامت روان کودک

880,000
792,000 ریال

چای با فروید گفتگویی خیالی در خصوص نحوه اثربخشی روان‌درمانی

440,000
396,000 ریال

توجه‌آگاهی برای اضطراب نوجوانان راهنمای عملی برای رهایی از ترس‌ها و...

300,000
270,000 ریال

روان‌درمانی پویشی در عمل سرگذشت دوازده بیمار

580,000
522,000 ریال

میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2019 (جلد دوم)

990,000
891,000 ریال

مقدمه‌ای بر رفتاردرمانی شناختی نوین راه‌حل‌های روان‌شناختی برای مسا...

400,000
360,000 ریال

زیر چاپ موارد بیشتر

رفتاردرمانی شناختی اصول پایه و فراتر از آن

تاریخ چاپ: 1399/03

610,000
549,000 ریال

آزمون‌های روان‌شناختی

تاریخ چاپ: 1399/03

940,000
846,000 ریال

صورت‌بندی روان‌پویشی

تاریخ چاپ: 1399/03

470,000
423,000 ریال

نگارش داستان‌های اجتماعی برای طیف اوتیسم به همراه نمونه داستان‌ها

تاریخ چاپ: 1399/03

500,000
450,000 ریال

جعبه ابزار رفتادرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان بیش از 20...

تاریخ چاپ: 1399/03

440,000
396,000 ریال

آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار...

تاریخ چاپ: 1399/03

360,000
324,000 ریال

اصول پایه فیزیوتراپی شکنجه‌شدگان

تاریخ چاپ: 1399/03

200,000
180,000 ریال

مداخله در بحران کودک‌آزاری و غفلت وزارت خدمات سلامت و انسان آمریکا

تاریخ چاپ: 1399/03

230,000
207,000 ریال

بازسازی زندگی بازیابی خود بعد از طلاق، جدایی و مرگ همسر

تاریخ چاپ: 1399/03

550,000
495,000 ریال

راهنمای بالینی برای کمک به تازه والدها مراقبت از زوج‌ها برای برنامه...

تاریخ چاپ: 1399/03

370,000
333,000 ریال

صمیمیت از درون به برون شجاعت و شفقت در زوج‌درمانی

تاریخ چاپ: 1399/03

290,000
261,000 ریال

پرداختن به روایت در درمان هیجان‌مدار تغییر داستان‌ها، بهبود زندگی‌ها

تاریخ چاپ: 1399/03

300,000
270,000 ریال

تجدید چاپ موارد بیشتر

مشاوره با کودکان مشکل دار (آموزش عملی بر اساس سرگذشت های واقعی)

400,000
360,000 ریال

راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی برای درمان اختلال شخصیت مرزی

480,000
432,000 ریال

گزارش تحلیلی یک مورد هیستری

200,000
180,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان

370,000
333,000 ریال

تأملی بر خودشیفتگی و شناخت شخصیت خودشیفته

300,000
270,000 ریال

بهبود عملکرد مغز با تغذیه سالم

400,000
360,000 ریال

چیرگی بر وسواس راهنمای کودکان برای داشتن ذهن قوی‌تر

250,000
225,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان

650,000
585,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل

950,000
855,000 ریال

عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

290,000
261,000 ریال

گربه سازگار کتاب کار

230,000
207,000 ریال

پرسش های خودآزمایی DSM-5 درک خود از DSM-5 را بسنجید

570,000
513,000 ریال

پر فروش موارد بیشتر

زندگی خود را دوباره بیافرینید

550,000
495,000 ریال

فرزندپروری باکفایت (با رویکرد طرح‌واره‌درمانی) نگاهی عمیق به تأمین ...

400,000
360,000 ریال

آرام نشستن مثل قورباغه تمرین‌های توجه‌آگاهی برای کودکان و والدین

210,000
189,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلداول

890,000
801,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل

950,000
855,000 ریال

عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

290,000
261,000 ریال

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2 ویراست یازدهم 2015

1,100,000
990,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

1,300,000
1,170,000 ریال

الفبای زوج‌درمانی ده فرمان زوج‌درمانی مؤثر

290,000
261,000 ریال

غلبه بر کمال خواهی راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رف...

370,000
333,000 ریال

پیام‌ها (مهارت های ارتباطی) ارتباط موثر با همسر، فرزندان، همکاران و...

440,000
396,000 ریال

تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

600,000
540,000 ریال