نتایج جستجو برای پزشکی بالینی

مبانی بیوفیزیک

350,000 ریال
280,000 ریال

درسنامه طب خواب

1,600,000 ریال
1,280,000 ریال

الفبای پزشکی خواب

450,000 ریال
360,000 ریال

اصول جراحی پلاستیک

800,000 ریال
640,000 ریال

درس‌آزمون قلب و عروق

400,000 ریال
320,000 ریال

140مورد موردهای جراحی

1,800,000 ریال
1,440,000 ریال

اصول بیهوشی میلر 2018

2,700,000 ریال
2,160,000 ریال

آمار پزشکی به روش ساده

400,000 ریال
320,000 ریال

سوختگی های کودکان (PM)

45,000 ریال
36,000 ریال

اصول طبقه بندی شکستگی ها

100,000 ریال
80,000 ریال

تشخیص و درمان طب اورژانس

1,600,000 ریال
1,280,000 ریال

نورولوژی بالینی امینف 2018

1,600,000 ریال
1,280,000 ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون 2016

1,290,000 ریال
1,032,000 ریال

دستنامه طب داخلی هاریسون 2020

4,200,000 ریال
3,360,000 ریال

دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020

1,500,000 ریال
1,200,000 ریال