نتایج جستجو برای روان‌شناسی

درون مغز شما عملکردهای مغز

1,000,000 ریال
900,000 ریال

راهنمای جامع حافظه کاربردی

3,500,000 ریال
3,150,000 ریال

روانشناسی اجتماعی در مدرسه

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

روان‌شناسی اجتماعی کاربردی

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

کودکان استثنائی (سندرم‌ها)

1,100,000 ریال
990,000 ریال

ارزیابی شغلی رویکردهای کیفی

1,950,000 ریال
1,755,000 ریال

خواب، شخصیت و رفتار اجتماعی

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

مدیریت شخصی بیماریهای مزمن

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

بیماری آلزایمر در آینه سینما

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال