نتایج جستجو برای درسنامه‌‏های روان‏‌پزشکی

دستنامه بی‌خوابی

300,000 ریال
270,000 ریال

5000 سوال تخصصی روان‌پزشکی

500,000 ریال
450,000 ریال

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

1,050,000 ریال
945,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

1,100,000 ریال
990,000 ریال

جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال