نتایج جستجو برای درسنامه‌‏های روان‏‌پزشکی

دستنامه بیخوابی

450,000 ریال
405,000 ریال

5000 سوال تخصصی روان‌پزشکی

1,890,000 ریال
1,701,000 ریال

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال

جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000 ریال
1,800,000 ریال